Maxtaxa och blöjor i förskolor – SKR

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/arkivjuridik/arkivjuridik/maxtaxaochblojoriforskolor.31538.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=V+49&utm_term&utm_content

Nytt material ska stärka elevernas bildkunskap – Statens medieråd

https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyttmaterialskastarkaelevernasbildkunskap.3612.html

TIPS TILL PEDAGOGER! Dagens unga översköljs av bilder på nätet, men har de koll på hur ett foto kan manipuleras? Nu finns vårt pedagogiska material ”Bilder och verkligheter – visuell gemenskap på nätet” – fritt och kostnadsfritt för alla att använda.
🔶
Materialet, med fyra färdiga lektioner samt lärarhandledning, riktar sig till pedagoger inom grund- och gymnasieskola och lämpar sig för ämnena svenska, samhällskunskap och bild. Det passar även bra för ämnesövergripande arbete.
🔶
– Målet är att stärka elevernas visuella läskunnig­het så att de kritiskt ska kunna granska bildens roll i dagens samhälle och reflektera över sin egen delaktighet i visuella åsiktsgemen­skaper, säger Helena Dal, projektledare för arbetet.

https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyttmaterialskastarkaelevernasbildkunskap.3612.html

Skolverket främjar skolväsendets digitalisering – Skolverket

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/skolverket-framjar-skolvasendets-digitalisering
Sveriges Kommuner och regioner, SKR, är mycket nöjt med att Skolverket nu tar över ansvaret för skolans digitaliseringsarbete, #skolDigiplan. Äntligen, kommenterar SKR:s Per-Arne Andersson. Vem och vilken avdelning på Skolverket som ska hålla i arbetet är dock inte klart ännu.

Förskolans lärande och miljö – webbkurs – Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/forskolans-larande-och-miljo—webbkurs
Kursen ger dig ökad kunskap om kvalitet, undervisning och progression i förskolan. Kursen tar även upp hur förskolans miljöer kan bidra till lek och hur digitalisering och jämställdhet kan bli en del av arbetet med miljöerna. Du kan genomföra de olika momenten i kursen individuellt eller tillsammans med dina kollegor

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång